Ahilej


Ahilej
• Achilles

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Aquiles (nombre) — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Aquiles (desambiguación). Aquiles Aquiles Origen Griego Género …   Wikipedia Español

  • Àhil — (Ahìlej) m mit. najveći junak Trojanskog rata, lijep, hrabar, snažan; glavni lik Ilijade …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Pentesileja — Pentesiléja ž DEFINICIJA mit. amazonska kraljica, u Trojanskom ratu, poslije Hektorove smrti, borila se protiv Grka, obećavši da će Troji vratiti ratnu sreću; ubio je Ahilej pred Trojom …   Hrvatski jezični portal

  • Poliksena — Polìksena ž DEFINICIJA mit. najmlađa kći Prijamova u koju se zaljubio Ahilej; poslije pada Troje, žrtvovana na njegovu grobu …   Hrvatski jezični portal

  • Ahil — Àhil (Ahìlej) m DEFINICIJA mit. najveći junak Trojanskog rata, lijep, hrabar, snažan; glavni lik Ilijade, v., prema kojoj je poginuo pod zidinama Troje u posljednjoj godini 10 godišnjeg rata …   Hrvatski jezični portal

  • Zenon — Zȅnōn DEFINICIJA 1. Elejski (o.490 430. pr. Kr.), grčki filozof i matematičar, sofist koji je duhovitim anegdotama i prividno logički izvedenim paradoksima (npr. »dokazima« da brzonogi Ahilej ne može stići kornjaču) doveo sofizam do apsurda;… …   Hrvatski jezični portal

  • Tetida — Tètida ž DEFINICIJA mit. morska božica, jedna od Nerejida, Pelejeva žena, Ahilejeva majka, usp. Ahil (Ahilej) …   Hrvatski jezični portal

  • Terzit — Tèrzit m DEFINICIJA mit. u Ilijadi ahejski vojnik u Trojanskom ratu poznat kao drznik, svađalica, brbljavac, zanovijetalo i kukavica; kroz njegove prigovore Homer ponekad iznosi sasvim umjesne zamjerke oholosti i sujeti ahejskih kraljeva, ali… …   Hrvatski jezični portal